3 redenen om ruimtelijke planning te omarmen in jouw gemeente

Ruimtelijke planning stelt lokale besturen in staat om in te spelen op de veranderende samenstelling van zijn huishoudens. Door vergrijzing en gezinsverdunning worden deze steeds kleiner waardoor de bebouwde omgeving ook moet evolueren. In 2020 bestond bijna 1 op de 3 private huishoudens (32%) uit 1 persoon volgens Statistiek Vlaanderen. De verwachting is dat dit aandeel zal stijgen tot 34% in 2030. Dit zorgt voor een grote uitdaging in de beleidsvisies van gemeenten waarbij ze moeten bepalen hoe ze kwalitatief gaan verdichten. De opmaak van een verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan laat toe om een visie te vertalen in een concreet instrument dat juridisch afdwingbaar is. 

 

Bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen in het begin van de eeuw was er zelden sprake van klimaatverandering. De uitdagingen zijn de voorbije 20 jaar echter groot geworden. Hoe gaan we om met de verdroging van de landbouwgronden? Hoe gaan we om met watergevoelige gebieden? Hoe creëren we meer bos om klimaatopwarming tegen te gaan en meer water te absorberen? Hoe vertalen we het Vlaamse beleid hieromtrent in onze gemeente? De ruimtelijke planners van Public Staffing ondersteunen je bij deze opgaven en hoe je ze kan integreren in het beleid van de gemeente. 

 

Elke gemeente wordt geconfronteerd met eigen lokale uitdagingen: een golf aan omgevingsaanvragen voor het bouwen van appartementen, zonevreemde bedrijven, aanvragen om woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden, winkels die de kern verlaten, enzovoort. Onze ruimtelijke planners brengen expertise in uw beleid en helpen prioriteiten te bepalen. We maken bestekken op om gespecialiseerde studiebureaus aan te stellen, laten ontwerpend onderzoek uitvoeren en gaan in dialoog met lokale stakeholders en ontwikkelaars. Een kwalitatief eindresultaat op maat van uw gemeente staat steeds voorop.

 

Versterking voor uw team?

Deel op:

Het belang van een functieweging in competentiemanagement

Functieweging als basis van competentiemanagement  

Competentiemanagement omvat het identificeren, ontwikkelen en inzetten van de juiste...

De start van Public Staffing: een terugblik door Steven

In oktober 2021 werd Public Staffing onder de doopvont gehouden met een eerste teamdag. Een spannend moment voor Steven De Vos, directeur van...

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!