Omgeving

Milieu en stedenbouw

Pieter V.

Expert Stedenbouw

Nick V.K.

Expert Milieu

Stedenbouw en Milieu worden aanzien als hoeksteen van elk lokaal bestuur. Net daarom is de juiste expertise in huis hebben hier zo belangrijk. We merken echter dat het steeds moeilijker wordt, onder meer door de permanent evoluerende regelgeving en een stijgende werkdruk. De uitdaging van een lokaal bestuur binnen dit domein is dan ook niet te onderschatten.

 

Vanuit ons partnerschap met het lokaal bestuur gaan we op zoek naar concrete oplossingen die de draagkracht van hun dienst en team vergroten. Ons team van 20 omgevingsambtenaren begeleidt omgevingsdossiers van A tot Z en staat onze besturen bij vanaf een vraag tot inlichtingen tot en met het ontwerpbesluit. Onderneemt een partij juridische stappen dan kan u zich laten ondersteunen door onze topadvocaten die gespecialiseerd zijn in omgevingsrecht.

 

Wij behandelen niet enkel meldingen of vergunningsaanvragen, waarbij we de hele milieu- en stedenbouwkundige context, alsook de randvoorwaarden bekijken, wij functioneren ook als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA). In deze rol zorgen onze ervaren medewerkers voor het vooroverleg met de aanvrager, onderzoeken ze dossiers op volledigheid én ontvankelijkheid, weerleggen ze bezwaren en schrijven ze het verslag van de omgevingsambtenaar, waarbij eveneens de effecten op de mobiliteit en biodiversiteit beoordeeld worden. Indien gewenst organiseren we inspraakmomenten, zetten we participatieprojecten op en verdedigen we het dossier op de provinciale omgevingsvergunningencommissie.

 

We zetten continu in op het verder uitbouwen van onze expertise, mede door het gericht werven van medewerkers met relevante ervaring en het dagdagelijks opvolgen van nieuwe regelgeving. Zo zijn we perfect in staat om ook complexe gemengde omgevingsdossiers te adviseren.

 

 

Schakel onze experten in!

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!