Omgeving

Ruimtelijke planning

Public ondersteunt het beleid van lokale besturen op het vlak van ruimtelijke planning. Onze ervaren experten ontwikkelen samen met u een ruimtelijke visie voor de toekomst en vertalen dit naar concrete plannen en projecten.

 

Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen is in transitie. Een duurzame omslag naar sterke kernen die klimaatrobuust, vlot bereikbaar en levensloopbestendig zijn zorgt voor ruimtelijke uitdagingen bij steden en gemeenten. De druk op deze kernen mag echter geen verlies aan kwaliteitsvolle stedenbouw betekenen. Public ondersteunt lokale besturen hierin. Onze ervaren experten ontwikkelen samen met het beleid een toekomstvisie en vertaalt deze naar concrete plannen en projecten.

 

Onze ruimtelijk planners zijn partners van de dienst omgeving/planning en het beleid. Het voorzien van een gespecialiseerde gesprekspartner die tijd kan vrijmaken voor een degelijke opvolging verhoogt de kwaliteit van het eindresultaat van deze planningsprocessen en zorgt ervoor dat lokale visies en prioriteiten worden bewaakt.

 

Lokale besturen worden ondersteund op structurele basis om gemeenten te begeleiden in het ruimtelijk beleid of worden projectmatig ingezet om concrete projecten vorm te geven.

 

 

Schakel onze experten in!

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!