Sociale zaken

Individuele maatschappelijke hulpverlening

Lisa C.

Expert individuele maatschappelijke hulpverlening

We leven in een voortdurend evoluerende en veranderlijke maatschappij. Deze wijzigingen manifesteren zich het laatste decennium aan een steeds hogere snelheid en de coronacrisis heeft een aantal maatschappelijke evoluties met grote sprongen geaccelereerd. We denken hierbij niet enkel aan digitalisatie maar ook aan vereenzaming, afstandsleren, stijging van kosten zoals elektriciteit en wonen…

 

Onze complexer wordende samenleving betekent een grote uitdaging voor het sociaal huis. Denk maar aan de groter wordende digitale kloof, hoge (kinder)armoedecijfers, verschillende soorten verslavingen, schuldenproblematiek en toenemend intrafamiliaal geweld... maar ook aan de war for talent die ervoor zorgt dat op vele plaatsen functies niet worden ingevuld.

 

Hierdoor staan maatschappelijk werkers onder druk en is het van belang dat ze maximaal tijd kunnen vrijmaken voor de begeleiding van hun cliënten. Wij, bij Public, kunnen u tijdelijk of permanent ondersteunen met ervaren maatschappelijk assistenten en administratieve experten. Ze hebben een grondige kennis van sociale wetgeving, gebruikte software en tools en passen de juiste hulpverleningsmethodieken probleemloos toe.

 

 

Schakel onze experten in!

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!