Omgeving

Infrastructuur

Gebouwen & infrastructuur

Lokale besturen worden vandaag geconfronteerd met heel wat diverse uitdagingen op vlak van gebouwenbeheer en infrastructuur.

Steden en gemeenten hebben vaak een patrimonium dat slecht aansluit bij de gewenste functionaliteiten en snel wijzigende regelgeving.  De thema’s rond energiebeheersing, nieuwe technieken, het moratorium op fossiele brandstoffen, waterbeheersing, laadinfrastructuur voor voertuigen en zo verder zijn nog vele lokale besturen een op te nemen uitdaging. Onze experten terzake nemen de rol van coach op om een masterplan neer te zetten binnen de geselecteerde thema’s.  Verder ondersteunen we thematisch daar waar de prioriteiten liggen.

 

Onze ervaren experten openbare werken nemen het projectmanagement van uw belangrijke investeringsprojecten in gebouwen en infrastructuur op. Hierbij nemen zij de rol van projectcoördinator op waar ze de belangen van het bestuur behartigen.   Zowel in de opstartfase, waar met de interne klanten de behoefte in kaart wordt gebracht, alsook in de begeleiding om het juiste ontwerpteam te kiezen, de aanbestedings-, gunnings- en uitvoeringsfase wordt er een degelijke ondersteuning geboden.  De kwaliteit, de timing en het budget worden op elkaar afgestemd en doorheen het gehele traject en vanuit een risicoanalyse bewaakt.

 

Naast projectmanagement nemen onze experten ook de rol van adviseur beleidsmanager op waar we de beleidsmanager grondgebiedszaken ondersteunen.  Zo maken we mee de omgevingsanalyse en de inspiratienota op alsook het meerjarenplan conform de structuur van de beleids- & beheerscyclus.

 

Naast het opnemen van leidinggevende en/of managementopdrachten zijn onze experten tevens inhoudelijke coaches. Ze coachen nieuw talent bij onze klanten en leren ze daar de knepen van het vak.  Hoe functioneert een openbaar bestuur, wat houdt de wet op de overheidsopdrachten nu praktisch in,  op welke wijze ondersteunt 3P me doorheen een dossier en hoe doe ik dat?  Hoe plan ik mijn taken in?  Hoe delegeer ik binnen mijn team of aan externen?  

 

Schakel onze experten in!

 

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!